17/02/2012
 
 
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
 
  Vida espiritual
  Litúrgia
    · Lectures de la Missa
    · Arxiu litúrgic
  Lectura i pregària
  Homilies predicades
  La veu dels Pares
  Esperit i paraula
 
  Història
 
  Turisme
 
  Hostatgeria
 
  Germandat
 
  Fundació Poblet
 
  Publicacions
 
  Actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Vida espiritual  / Litúrgia  / Arxiu litúrgic 
Arxiu litúrgic
 

Lectures de la missa
http://www.lecturesdelamissa.blogspot.com


Litúrgia de les Hores (en llatí)
http://www.almudi.org


Litúrgia cistercenca
http://www.ocist.org


Homilies del bloc de fra Lluís Solà
http://www.escoladeservei.blogspot.com

__________________________________________

Antífones a la Mare de Déu
.....(en llatí)
Antífones de la O
.....(en llatí)
Antífona: «O Rex gloriae»
.....II Vespres de l'Ascensió (en llatí)
Directori litúrgic (2011-2012)
.....(en llatí)
Himnari del temps de durant l'any
.....(en llatí i català)
Processional
Ritu de rebre un novici
Ritual cistercenc
Ritual d'ordenació d'un diaca i un prevere
Ritual d'ordenació d'un prevere
Ritual de la professió solemne
Ritual de la professió temporal
Ritual de la renovació de la professió
Vaig veure que naixia
.....Aspersió amb l'aigua beneita, temps pasqual (en català i en llatí)
Veni, Creator Spiritus
.....Himne, en llatí

Castellano  
English
 

      43448 Abadia de Poblet · info@poblet.cat · 977 870 089