10/10/2015
 
 
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Història
  Sant Benet
  Cister
  Sant Bernat
  Poblet
  Breviari del rei Martí l'Humà
  Abat Francesc Dorda
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Fundació Poblet
 
  Publicacions
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Història  / Breviari del rei Martí l'Humà 
Breviari del rei Martí l'Humà
 
 
L’any 1342 el rei Pere el Cerimoniós va demanar als abats de Poblet i de Santes Creus una còpia del Breviari cistercenc, perquè desitjava resar l’Ofici diví segons el ritu de l’Orde. Semblantment, anys més tard, el rei Martí l’Humà (1395-1410) trameté un copista de la seva confiança a Poblet per obtenir una altra còpia del Breviari de l’Orde per al seu ús personal. Es tracta del magnífic manuscrit conservat avui a la Biblioteca Nacional de França, a París, dins la col·lecció Rothschild. La funció de Poblet en la confecció d’aquest Breviari no fou ni la cal·ligràfica ni l’artística, sinó que consistí a programar-ne el contingut, determinant què hi havia d’anar, en part a base dels breviaris usats al monestir mateix i en part amb els textos de les homilies de sant Agustí que els monjos subministraren al copista reial, tot determinant els passatges més adequats que l’escrivà havia de reproduir, sempre d’acord amb les instruccions del rei Martí. El còdex fou començat pels volts de 1398. El 1403 les il·lustracions encara no estaven acabades. Entre el 1420 i el 1430 el rei Alfons el Magnànim el completà afegint-hi l’ofici de sant Jordi. El Breviari arribà a la Biblioteca Nacional de França el 1947.
 
 
Breviari del rei Martí l'Humà (Biblioteca Nacional de França)
 
 
English  
Español
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005