09/10/2015
 
 
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Història
  Sant Benet
  Cister
  Sant Bernat
  Poblet
  Breviari del rei Martí l'Humà
  Abat Francesc Dorda
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Fundació Poblet
 
  Publicacions
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Història  / Sant Bernat 
Sant Bernat
 
Sant Bernat de Claravall va néixer l’any 1090 al castell de Fontaine-lès-Dijon (Borgonya, França) al si d’una família noble. Rebé una formació humanística acurada a l’escola canonical de Châtillon-sur-Seine. L’any 1112 entrà a Cister (Cîteaux), abadia fundada el 1098 per sant Robert de Molesmes, i el 1115 l’abat sant Esteve Harding l’envià des d’allí a fundar una nova casa cistercenca, Claravall (Clairvaux), de la qual serà abat i on morirà el 1153, deixant un nombrós eixam d’abadies lles.


Bon coneixedor dels Pares de l’Església, especialment d’Orígenes, i savi lector de la Bíblia, ens n’ha deixat en les seves obres exquisits comentaris que li han valgut el títol de doctor mel·liu: citem només els seus Sermons sobre el Càntic dels Càntics, predicats a la sala capitular de Claravall com a aliment i estímul de la lectio divina dels seus monjos. El seu amor a la vida monàstica no li impedí d’intervenir en la vida eclesial i política del seu temps. Així, entre molts altres afers, disputà amb el teòleg Pere Abelard i escriví per al papa Eugeni III, antic monjo cistercenc, el tractat De consideratione, fruit, en gran part, de la seva perícia i de la seva experiència com a governant i pastor d’ànimes. El seu Epistolari és el retrat del d’una preocupació que vol arribar més enllà de la serenitat del claustre.

Va encomanar la reforma del cant cistercenc a un teòric de la música del seu temps i propugnà normes de simplicitat i despullament en l’arquitectura de les cases lials de Claravall, ns a imposar pràcticament aquest criteri estètic a tot l’Orde, encara incipient.

Se’l coneix també com a doctor marià, si bé la seva espiritualitat és innegablement cristocèntrica: destaquem, tanmateix, els pulcríssims i deliciosos sermons A lloança de la Verge Mare. En contra del «de Maria numquam satis» que, de vegades, se li atribueix indegudament, Bernat propugnava aquest altre lema: «honor Reginæ iudicium diligit», això és, de Maria cal parlar-ne amb discreció.
English  
Español
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005